Vi vill göra fastigheter bättre.

L2 Fastigheter arbetar med utveckling, förvaltning och uthyrning av lokaler och bostäder på flera platser i Västsverige. Vi tillhandahåller olika typer av fastigheter med målsättningen att kunna utveckla och förbättra dem under vårt ägande. I vår verksamhet ingår även nybyggnation för att vi ska kunna erbjuda ännu bättre bostäder och lokaler i framtiden.

Vi vill att våra hyresgäster ska uppfatta oss som en bra och engagerad samarbetspartner som underlättar deras vardag. Vår förhoppning är också att de insatser vi gör för att utveckla våra fastigheter skall bidra till positiva förbättringar i stadsutvecklingen.

Varmt välkommen till oss på L2!

Kontakta oss


Felanmälan/fastighetsskötsel (för hyresgäster)

Felanmälan, Göteborg & Mölndal
Hogia Boendeportal
my.hogia.se

Felanmälan, Borås
hem.dinhyresvard.se

Kontaktpersoner L2 Fastigheter